Skip to main content

eibyes-galleri2Frivilligt og ulønnet arbejde i sportsforeninger er i dag et varmt emne. Således er Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i gang med en stor videnskabelig undersøgelse om de frivilliges motiver til at arbejde i sportsforeninger og deres erfaringer med dette arbejde.

 

Personligt var mit motiv til at gå ind i bestyrelsen i LIF Tennis at redde klubben fra opløsning. Under klubfesten i 2008 gav den fhv. formand Palle Rasmussen nemlig udtryk for, at han regnede med, at klubben ville blive opløst, da medlemstallet gik tilbage, og at det var svært at få nogen til at gå ind i bestyrelsen.

 

Palles dystre udtalelse gjorde enormt indtryk på mig, idet min familie og jeg altid har haft stor glæde og fornøjelse af tennisklubben, og jeg sagde, at jeg var parat til at gå ind i bestyrelsen for at forhindre klubbens opløsning. På generalforsamlingen i 2008 blev jeg valgt til medlem af bestyrelsen.

 

Mens mit motiv til at gå ind i bestyrelsen var at redde klubben for opløsning, fik jeg nye motiver, da jeg blev formand i 2010. For det første ville jeg gerne hjælpe med at skaffe nye medlemmer. For det andet ville jeg gerne bevare og udbygge den levende og sociale klub. Og for det tredje ville jeg prøve at se, hvor langt vi kunne nå turneringsmæssigt.

 

Mine erfaringer med arbejdet i LIF Tennis har været overordentlig gode. Medlemstilbagegangen er stoppet og erstattet af en fremgang. Klubben er levende og social, og der er opnået flotte resultater mht. turneringstennis, idet førsteholdet nu spiller i den prestigefyldte Jyllandsserie med gode chancer for oprykning til 3. Division – et forhold, der har skabt positivitet og dynamik i klubben.

 

Ud over det tilfredsstillende i at få sine motiver eller mål indfriet har jeg også indhøstet positive erfaringer på det menneskelige plan. Som i alle foreninger har der selvfølgelig også i LIF Tennis været uenigheder, men jeg synes de er løst udmærket, og at jeg via mit arbejde i LIF Tennis er blevet klogere som menneske.

 

Mange mennesker arbejder især for sig selv og familien, men jeg vil mene, at det er meget værdifuldt også at gøre noget frivilligt og ulønnet i samfundet som fx en arbejdsindsats i en sportsforening.