Vision og strategisk fundament

 

Lystrup IF Tennis vision:

 • Fremme tennis i Lystrup og omegn som sjov aktivitet for medlemmer i alle aldre.
 • Fællesskab, god klubånd og gode oplevelser.

Lystrup IF Tennis mål for hvor vi gerne vil se klubben:

 • 185 medlemmer (50 juniorer, 80 seniorer 19-59 år, 45 seniorer 60+)
 • Begejstring – godt socialt miljø med mange fællesarrangementer i klubben
 • Plads til alle – både motion med og uden turnering
 • Familiesport – gerne for 3 generationer
 • Synlig klub i Lystrup med tennis hele året (inkl. Indendørs minitennis)
 • Arrangør af små turneringer/stævner – især for klubbens egne medlemmer
 • Uddelegering opgaver – medlemmerne aktiveres med større eller mindre opgaver
 • Flere egne trænere i klubben
 • Årlig ”ud af klubben” tur for medlemmer
 • Aktivitetsområde med bl.a. minibane ved bane 1
 • Idébank der skal muliggøre gode input fra medlemmer
 • Sund økonomi – flere sponsorer og min. 50.000 kr. i egenkapital

Lystrup IF Tennis værdier (klubkultur – bærende leveregler):

Engagement, åbenhed, hygge, glæde og sammenhold